Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Cai Lậy xây dựng chương trình tuyên truyền phục vụ cơ sở. Chương trình nhằm tập trung tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc biệt các tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện như: tổ chức sản xuất, môi trường…

          Chương trình sẽ được tổ chức phục vụ nhân dân trong tháng 4/ 2018. Được biết từ đầu năm 2018 đến nay, Đội tuyên truyền lưu động thị xã Cai Lậy đã tổ chức phục vụ nhân dân được 28 buổi, đạt 28% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Thanh Danh

 

 

 

 


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018    04/06/2018
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018    25/05/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    02/05/2018
Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.    02/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018

Liên kết Liên kết