Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018

Nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các ngành, các cấp, các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động thực thi có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, Ban Chỉ đạo an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang đã triển khai Kế hoạch tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2018.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 được triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp".

Theo đó, công tác tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tập trung về biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, sinh hoạt,…với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Đưa tin các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Ấp Bắc, các đài huyện, thành, thị, phường, xã về các hoạt động của Tháng hành động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động; Phát hành đĩa cổ động thông tin tuyên truyền các nội dung của Tháng hành động; Tuyên truyền bằng xe cổ động các nội dung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên các tuyến đường chính của thành phố Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu công nghiệp Mỹ Tho, trung tâm các huyện;…Đặc biệt, thực hiện tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính trên địa bàn các huyện, thành, thị trong tỉnh Tiền Giang với nội dung như: Kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc giúp phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động;…

Hoạt động tuyên truyền "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2018 là đợt phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động./.

                                                                                     Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018
Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    12/04/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thi số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    12/04/2018
Tuyên truyền An toàn giao thông    12/04/2018
Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư    11/04/2018

Liên kết Liên kết