Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Theo đó, nội dung tuyên truyền tiếp tục tôn vinh các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; ca ngợi dũng khí đấu tranh vì lý tưởng, tinh thần đoàn kết , sáng tạo của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

          Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh; tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

          Kịp thời truyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, (nhất là các đơn vị thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh, các đơn vị trực tiếp tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai) trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động của lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận, vận động quần chúng, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện Luật dân quân tự vệ; các mô hình, cách làm hay trong giáo dục quốc phòng và an ninh.

          Tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Kế hoạch cũng đề ra nhiều phương pháp tuyên truyền và phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

                                                                                                   THANH HẢI


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018    05/11/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018

Liên kết Liên kết