Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tuyên truyền An toàn giao thông

Năm 2018, cả nước tập trung tuyên truyền về An toàn giao thông với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em".

Nhằm nâng cao nhận thức, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa -Thể thao các huyện, thành, thị trong tỉnh xây dựng kịch bản tuyên truyền lưu động, tiểu phẩm biểu diễn tuyên truyền các quy định của pháp luật về An toàn giao thông, đặc biệt là tăng cường biểu diễn tuyên truyền ở các trường học.

                                                                                                   HOA LÝ

                                                                                                         

                                                                                                           


Tin liên quan
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2018

Liên kết Liên kết