Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tuyên truyền An toàn giao thông

Năm 2018, cả nước tập trung tuyên truyền về An toàn giao thông với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em".

Nhằm nâng cao nhận thức, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa -Thể thao các huyện, thành, thị trong tỉnh xây dựng kịch bản tuyên truyền lưu động, tiểu phẩm biểu diễn tuyên truyền các quy định của pháp luật về An toàn giao thông, đặc biệt là tăng cường biểu diễn tuyên truyền ở các trường học.

                                                                                                   HOA LÝ

                                                                                                         

                                                                                                           


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018
Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    12/04/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thi số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    12/04/2018
Tuyên truyền An toàn giao thông    12/04/2018
Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư    11/04/2018

Liên kết Liên kết