Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018

Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018.

          Theo đó, nội dung thực hiện gồm công tác tuyên truyền, tăng cường tổ chức đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

          Sở VH-TT&DL lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến Cuộc vận động và quảng bá sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và du khách đến địa phương.

          Xây dựng kế hoạch triển khai các cụm panoo, băng rôn tuyên truyền tại các khu trung tâm, đường phố, phát động sáng tác tranh cổ động, các tiểu phẩm sân khấu để tuyên truyền cuộc vận động.

          Tăng cường công tác phối hợp thành lập đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, quảng bá cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

                                                                                                        HOA LÝ


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018    05/11/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018

Liên kết Liên kết