Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nhằm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phát triển hạ tầng kết nối số, chú trọng đến lĩnh vực du lịch thông minh để tạo sản phẩm lợi thế cạnh tranh, công nghệ thực tế ảo, lưu trữ, kết nối và khai thác dữ liệu lớn, xây dựng bản đồ số, xây dựng wifi ở các khu du lịch, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sở hữu trí tuệ.

Thực hiện cuộc Cách mạng công lần thứ 4 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

                                                                                    Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

    


Tin liên quan
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2018

Liên kết Liên kết