Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nhằm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phát triển hạ tầng kết nối số, chú trọng đến lĩnh vực du lịch thông minh để tạo sản phẩm lợi thế cạnh tranh, công nghệ thực tế ảo, lưu trữ, kết nối và khai thác dữ liệu lớn, xây dựng bản đồ số, xây dựng wifi ở các khu du lịch, bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý sở hữu trí tuệ.

Thực hiện cuộc Cách mạng công lần thứ 4 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

                                                                                    Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

    


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin” năm 2018    17/04/2018
Tuyên truyền “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018    17/04/2018
Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia mới về cơ sở lưu trú du lịch    13/04/2018
Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    12/04/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thi số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ    12/04/2018
Tuyên truyền An toàn giao thông    12/04/2018
Triển khai, thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư    11/04/2018

Liên kết Liên kết