Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

          Theo đó, Bộ VH-TT&DL yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung sau:

          Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ  về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

          Tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.

          Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

          Giám sát hoạt dộng của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức này thực hiện quyền do pháp luật quy định theo quy định tại Mục 1c Chỉ thị 36/2008 ngày 31/12/2008 của Thủ Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

                                                                                                          THANH HẢI


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018    05/11/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018

Liên kết Liên kết