Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành nội dung các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6).

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay được triển khai thực hiện từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy". Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang chú trọng lồng ghép các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động,…nhằm tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp và các chất hướng thần để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6) mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

                                                                                                           Mỹ Ngọc


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018    05/11/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018

Liên kết Liên kết