Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục truyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi và hưởng ứng tổng kết cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng với các nội dung như: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;…Thông qua các hội nghị sinh hoạt, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn,…các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với chủ đề năm.

Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức hàng năm, có trọng tâm, trọng điểm bằng hành động, việc làm cụ thể. Qua đó, góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân./.

 

                                                                                                            Mỹ Ngọc

 

   

 

                             

  

 

 

 

     

                                                        

      


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018    05/11/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018
Công tác tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới    03/07/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế năm 2018 - khu vực phía Nam    03/07/2018
Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018    03/07/2018
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018    03/07/2018
Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (Ngày 26/6)    03/07/2018
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018    03/07/2018

Liên kết Liên kết