Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết

Nhằm đảm bảo Luật Du lịch được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 19 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết vào ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Sở.

Hội nghị sẽ triển khai những quy định mới đối với lĩnh vực du lịch được quy định trong Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL dành cho đối tượng là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện, cấp xã (Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và cán bộ phụ trách du lịch cấp xã) và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân nắm vững và đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Luật Du lịch./.

 

                                                                                     Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tham gia Hội chợ Triển lãm giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2018 tỉnh Long An    18/10/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.    18/10/2018
Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch    25/09/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tiền Giang năm 2019    21/09/2018
Tiền Giang đón tiếp đoàn báo chí, các hãng lữ hành quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch của tỉnh    12/09/2018
Tiền Giang tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.    12/09/2018
Cuộc thi viết sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên    15/08/2018
Hội thảo “Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và tâm linh huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang”    01/08/2018
Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực miền Nam    05/07/2018
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức    04/07/2018

Liên kết Liên kết