Truy cập nội dung luôn

Phổ biến văn bản pháp luật Phổ biến văn bản pháp luật

Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết

Nhằm đảm bảo Luật Du lịch được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 19 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết vào ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Sở.

Hội nghị sẽ triển khai những quy định mới đối với lĩnh vực du lịch được quy định trong Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL dành cho đối tượng là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện, cấp xã (Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và cán bộ phụ trách du lịch cấp xã) và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân nắm vững và đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Luật Du lịch./.

 

                                                                                     Ngọc Nguyệt

 

 

     

                                                        

     


Tin liên quan
Tuyên truyền an toàn giao thông    15/06/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4    23/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2017.    16/05/2018
Khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5    03/05/2018
Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2018 tại thành phố Cần Thơ    27/04/2018
Khai trương Khách sạn Cửu Long thuộc Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang    26/04/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết    26/04/2018
Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.    26/04/2018
Đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5    26/04/2018

Liên kết Liên kết