Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

              UBND TỈNH TIỀN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

            Số:        /TB-SVHTTDL                                  Tiền Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

Ngày 26/10/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

07 giờ 30

Họp báo đầu tuần

Phòng họp Sở

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng.

 

07 giờ 30

Họp chuẩn bị tổ chức lễ công bố QĐ của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020

TX Cai Lậy

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Khảo sát địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam kỳ khởi nghĩa

Xã Long Hưng, huyện Châu Thành

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

Họp Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

2

Ngày 27/10/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

9 giờ

Dự Lễ khởi công công trình công viên Tết Mậu Thân

Công viên Tết Mậu Thân

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Khảo sát di tích Đoàn tàu không số

Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

14 giờ

Họp kiểm tra công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phòng họp tầng trệt - Nhà làm việc TTUB tỉnh

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở

3

Ngày 28/10/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

7 giờ

Đi công tác cơ sở (cả ngày)

Các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

4

Ngày 29/10/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

8 giờ

Dự lễ công bố QĐ của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020

TX Cai Lậy

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

Dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 tỉnh TG

Hội trường Ấp Bắc

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

15 giờ

Tổng duyệt chương trình Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng

Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và thi đấu TDTT

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

5

Ngày 30/10/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7 giờ 30

Đi công tác cơ sở

Các huyện, thành, thị

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Cơ quan.

Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ 30

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách xã hội hóa

Phòng họp số 3 – TTHN tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

Làm việc tại cơ quan

Cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

6

Ngày 31/10/2020

(Thứ 7)

 

 

 

 

15 giờ

Dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng

Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và thi đấu TDTT

-Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở

-Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở

Ghi chú: Trong tuần, nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                            TL. GIÁM ĐỐC                        

- VP. Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND;                                CHÁNH VĂN PHÒNG                            

- Ban Giám đốc Sở;                                                                 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT cấp huyện;

- Lưu: VT.

 

                                                                                                   Lê Thị Thu Thảo

 


Tin liên quan
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 16/11/2020 đến ngày 23/11/2020    16/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020    02/11/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020    26/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020    19/10/2020
Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020    19/10/2020

Liên kết Liên kết