Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 30/3/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo khối Văn phòng Sở.

2

NGÀY 31/3/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ  30

 

Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Đi kiểm tra công vụ.

- Các huyện.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Dự họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

3

NGÀY 01/4/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

- Thị xã Cai Lậy.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 4 năm 2020.

- Phòng họp 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

4

NGÀY 02/4/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

Nghỉ lễ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2020

- Trực lễ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2020.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 03/4/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

   7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

    7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020    13/05/2020
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020    20/02/2020
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020    12/02/2020
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020    07/02/2020

Liên kết Liên kết