Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 21/10/2019

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng và các đơn vị có liên quan.

 

 1. giờ 30

- Tổ chức Tọa đàm chuyên đề 2019 "Dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở".

- Hội trường Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

 1. giờ 30

- Dự Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Phòng họp số 3 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 1. giờ

- Kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật.

- Trung tâm Phát hành Phim - Chiếu bóng (cũ).

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

2

NGÀY 22/10/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

 1. giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

 1. giờ

- Họp với phòng quản lý Du lịch về chuẩn bị lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp và tiến độ thực hiện NQ hỗ trợ phát triển du lịch.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

13 giờ 30

- Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI.

- Phòng họp tầng trệt – Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 1. giờ 30

- Họp thẩm định xã Nông thôn mới.

- Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo.

- Đ/c Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

 

 1. giờ

- Dự họp đặt tên Công viên trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

- Phòng họp UBND TP. Mỹ Tho.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 23/10/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

 1. giờ 30

- Dự Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

- Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Ban Giám đốc Sở.

 

   13 giờ 30

 

- Dự họp kiểm tra tiến độ Lễ 340 năm Đô thị Mỹ Tho và trang trí đèn led tuyến đường bờ kè sông Tiền.

- Phòng họp tầng trệt – Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

 1. giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 1. giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 24/10/2019               (Thứ 5)

 

 

 

 

 1. giờ 30

- Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 1. giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

   7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

     13 giờ 30

- Dự họp Ban Chỉ đạo 153.

- Phòng họp số 3 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 25/10/2019               (Thứ 6)

 

 

 

 

 1. giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

             8 giờ

- Làm việc với các đơn vị chuẩn bị lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

        13 giờ 30

- Dự họp xem xét Quy chế quản lý Quảng trường tỉnh và kiểm tra công tác chuẩn bị tết 2020.

- Phòng họp tầng trệt – Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019    24/10/2019
Lịch công táctừ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019    05/09/2019
Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến 02/9/2019    27/08/2019
Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019    20/08/2019

Liên kết Liên kết