Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 19/8/2019

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7 giờ

- Họp Ban Giám đốc Sở.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở. 

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

13 giờ 30

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định.

- Các huyện, thị phía Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

15 giờ

- Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án của ngành VHTTDL.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

2

NGÀY 20/8/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

6 giờ

 

- Đi dự Lễ Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định.

- Thị xã Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

- Ban Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

3

NGÀY 21/8/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện phía Tây.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự họp các Dự án đầu tư.

- Phòng họp UBND tỉnh. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp về Chương trình Lễ đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 22/8/2019               (Thứ 5)

 

 

 

 

6 giờ

- Đi dự Hội thảo công nghệ Thông tin- Truyền thông.

- Tỉnh Phú Yên.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 23/8/2019               (Thứ 6)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Dự Hội thảo công nghệ Thông tin- Truyền thông.

- Tỉnh Phú Yên.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Tham gia đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới.

- Các huyện. 

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020    13/05/2020
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020    20/02/2020
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020    12/02/2020
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020    07/02/2020

Liên kết Liên kết