Truy cập nội dung luôn

Điểm du lịch Điểm du lịch

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018

 

  Ngày 15 tháng 01 năm 2018 Ban Giám đốc Sở tổ chức họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác của Ban Giám đốc Sở, cụ thể như sau:

 

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 15/01/2018

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

              8 giờ

 

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- UVBCH Đảng khối các cơ quan tỉnh- Giám đốc Sở.

- Đ/c Trần Thanh Phúc- Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở.

 

              14 giờ

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

15giờ 30

- Hội ý Ban Giám đốc Sở.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

2

NGÀY 16/01/2018

(Thứ 3)

 

 

 

 

7giờ

- Dự lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

 

7giờ

- Trao đổi kinh nghiệm mô hình hoạt động nghệ thuật.

- Tỉnh Đồng Tháp.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

8giờ

- Tiếp và trả lời phòng vấn Báo Doanh nhân Việt Nam về phát triển du lịch Tiền Giang.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

8giờ

- Dự Hội nghị Tổng kết Bưu điện tỉnh.

- Bưu điện tỉnh.

- Giám đốc Sở phân công đ/c Lê Văn An- Chánh Văn phòng Sở dự.

 

 

13giờ 30

- Họp về việc trùng tu đình thần Tân Đông.

- Huyện Gò Công Đông.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

14giờ

- Dự họp triển khai Kế hoạch Ngày sách Việt Nam.

- Sở Thông tin-Truyền thông.

- Giám đốc Sở phân công lãnh đạo Thư viện tỉnh  dự.

 

 

15giờ

- Họp Tiểu ban Nội dung- Đại hội TDTT tỉnh TG lần 8.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

3

NGÀY 17/01/2018               (Thứ 4)

 

 

 

 

8giờ

- Dự lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Xã Tây Lý Tây, huyện Châu Thành.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

 

 

8giờ

- Khảo sát lập quy hoạch khu di tích Ấp Bắc.

- Khu di tích Ấp Bắc.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

 

               8giờ

- Dự họp về thu phí bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho.

Sở Giao Thông- Vận Tải.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

13giờ 30

- Hội nghị Tổng kết Công đoàn cơ sở- Sở VHTTDL.

- Hội trường Sở.

Ban Giám đốc Sở.

 

 

             19 giờ

- Dự xem chương trình văn nghệ " Dạ khúc tri âm" lần 9.

- Rạp Thầy Năm Tú.

- Ban Giám đốc Sở.

 

4

NGÀY 18/01/2018               (Thứ 5)

 

 

 

 

               8 giờ

- Trao đổi về hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh Tiền Giang-Bến Tre.

- Tỉnh Bến Tre.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

               8 giờ

- Tham đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh Bến Tre.

- Tỉnh Bến Tre.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

13  giờ 30

 

- Họp kiểm điểm đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy- năm 2017.

- Phòng họp Sở.

- Ban Chấp hành Đảng ủy Sở.

 

 

5

NGÀY 19/01/2018               (Thứ 6)

 

 

 

 

8 giờ

- Họp đánh giá phân loại chất lượng đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở- 2017.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

-  Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng.

 

 

               8 giờ

- Dự lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

- Đ/c Trần Thanh Phúc- Phó Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

- Dự làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng mô hình mẫu các lễ lớn của tỉnh.

- Phòng họp- khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Báo chí 2017.

- Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

 

  • Phụ chú: nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                        

-  Văn phòng UBND tỉnh; để báo cáo;                                                                

- Ban Giám đốc Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT Cấp huyện;

- Lưu: VT.                                                                                           


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018    16/10/2018
Lịch công tác từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018    09/10/2018
Lịch công tác từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018    01/10/2018
Lịch công tác từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018    25/09/2018
Lịch công tác từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018    18/09/2018
Lịch công tác từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018    11/09/2018
Lịch công tác từ ngày 04/9/2018 đến 08/9/2018    04/09/2018
Lịch công tác từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018    29/08/2018
Lịch công tác từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018    22/08/2018
Lịch công tác từ ngày 13/8/2018 đến 20/8/2018    15/08/2018

Liên kết Liên kết