Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 12/8/2019

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

13 giờ 30

- Họp báo cáo UBND tỉnh về thiết kế đường hoa xuân 2020 và đặt tên Quảng trường.

- Phòng họp tầng trệt - Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh. 

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

14 giờ

- Họp với các ngành về chuyển giáo viên. học sinh sang Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

2

NGÀY 13/8/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

7 giờ

 

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở

 

13 giờ 30

- Tham gia Đoàn kiểm tra xây dựng huyện nông thôn mới. 

- Huyện Chợ Gạo. 

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

3

NGÀY 14/8/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

8 giờ

- Họp BGĐ Sở

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Đi thẩm tra tiêu chí số 6, 16 xã Văn hóa nông thôn mới.

- Xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp Tổ thẩm định các Dự án đầu tư ngoài ngân sách.

- Phòng họp tầng trệt - Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 15/8/2019               (Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan. 

- Tại cơ quan. 

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Họp Tổ thẩm định các Dự án đầu tư xây dựng.

- Phòng họp tầng trệt - Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

- Dự Hội nghị phát triển doanh nghiệp.

- Phòng họp số 2-Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

5

NGÀY 16/8/2019               (Thứ 6)

 

 

 

 

 

8 giờ

- Họp triển khai Kế hoạch Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp Tổ thẩm định các Dự án đầu tư ngoài ngân sách.

- Phòng họp tầng trệt - Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh. 

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020    13/05/2020
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020    20/02/2020
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020    12/02/2020
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020    07/02/2020

Liên kết Liên kết