Truy cập nội dung luôn

Điểm du lịch Điểm du lịch

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018

 

            Ngày 11/6/2018 Ban Giám đốc Sở tổ chức họp báo đầu tuần và thống nhất lịch công tác của Ban Giám đốc Sở, cụ thể như sau:

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 11/6/2018

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ

- Hội ý Ban Giám đốc Sở.

- Phòng họp Sở.

Ban Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

 

  1. giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Khu Công nghiệp Tân Hương.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

2

NGÀY 12/6/2018

(Thứ 3)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Khu Công nghiệp Tân Hương.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 13/6/2018               (Thứ 4)

 

 

 

 

 7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Ban Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Họp bàn công tác thu hồi nợ ADB.

- Sở Tài chính.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

14 giờ

- Tiếp và làm việc với với Sở Khoa học-Công nghệ về đề tài khoa học.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

4

NGÀY 14/6/2018               (Thứ 5)

 

 

 

 

  1. giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Ban Giám đốc Sở.

 

              8  giờ

- Dự họp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh.

- Hội Chữ Thập đỏ tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 15/6/2018               (Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Ban Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

 

        8 giờ

- Dự họp xem xét kết quả trả lời cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

- Phòng họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới.

- Phòng họp khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

 

Phụ chú:  Trong tuần nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.


Tin liên quan
Lịch công từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018    17/07/2018
Lịch công tác từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018    10/07/2018
Lịch công tác từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018    03/07/2018
Lịch công tác từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018    26/06/2018
Lịch công tác từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018    20/06/2018
Lịch công tác từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018    15/06/2018
Lịch công tác từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018    08/06/2018
Lịch công tác từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018    30/05/2018
Lịch công tác từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018    22/05/2018
Lịch công tác từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018    15/05/2018

Liên kết Liên kết