Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 09/3/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo khối Văn phòng Sở.

 

 

  1. giờ 30

- Họp Tiểu ban văn kiện thẩm định văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

2

NGÀY 10/3/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ  30

 

- Họp Tiểu ban văn kiện thẩm định văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự, Biên phòng tỉnh.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

 7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

8 giờ

- Dự họp về hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã.

- Phòng họp tầng trệt, khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ 30

- Dự họp thẩm định dự án công trình Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Gò Công Đông.

- Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

3

NGÀY 11/3/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Dự Đại hội Chi bộ 2.

- Hội trường Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Dự Đại hội Chi bộ 1.

- Hội trường Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

4

NGÀY 12/3/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7  giờ 30

- Dự Hội thảo sách giáo khoa.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Họp thống nhất kế hoạch mở lớp bồi dưỡng quản lý di sản.

- Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ 30

 

- Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh.

- Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

  1. giờ

- Dự họp thẩm định dự án đầu tư ngoài ngân sách.

- Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

5

NGÀY 13/3/2020

(Thứ 6)

 

 

 

 

7 giờ 30

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

   7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

    7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Dự Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh.

- Thư viện tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020    13/05/2020
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020    20/02/2020
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020    12/02/2020
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020    07/02/2020

Liên kết Liên kết