Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 08/7/2019

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

14 giờ

- Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng và phát động thi đua văn hóa công sở.

- Hội trường  Sở.

- Ban  Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tất cả cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở.

2

NGÀY 09/7/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7  giờ 30

 

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

3

NGÀY 10/7/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

7  giờ 30

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Họp bàn về việc xây dựng trường học ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè.

- Sở Kế hoạch – Đầu tư.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Thẩm định thiết kế đường hoa xuân 2020 (lần 3).

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

15 giờ

- Triển khai Quyết định cán bộ nghỉ hưu.

- Tại nhà Đ/c Nguyễn Hoàng Thái, nguyên Phó phòng Quản lý TDTT.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 11/7/2019

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ 30

 

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội AHDT Trương Định năm 2019.

- Các huyện phía Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

 

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Đi dự Lễ hội Văn hóa – Du lịch 2019.

- Tỉnh Đồng Tháp.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

5

NGÀY 12/7/2019

(Thứ 6)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Tiếp và làm việc đoàn khảo sát tỉnh Long An đến khảo sát các tuyến, điểm du lịch tỉnh Tiền Giang.

- Các tuyến, điểm du lịch các huyện phía Đông.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

 

- Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019    24/10/2019
Lịch công táctừ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019    05/09/2019
Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến 02/9/2019    27/08/2019
Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019    20/08/2019

Liên kết Liên kết