Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 04/5/2020

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Họp báo đầu tuần.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Lãnh đạo Khối Văn phòng Sở.

 

  1. giờ 30

- Họp thành viên UBND tỉnh tháng 5.

- Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

2

NGÀY 05/5/2020

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

   7 giờ 

 

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Họp Hội đồng thẩm định dự án hệ thống thông tin chính quyền số.

- Phòng họp tầng trệt, Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Họp Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Dự họp về phát triển đô thị huyện Cái Bè và huyện Tân Phú Đông.

- Phòng họp tầng trệt, Khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

3

NGÀY 06/5/2020

(Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ

-  Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Thị xã Cai Lậy.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Lê văn Dũng – Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Họp Tiểu ban Tài chính, Hậu cần Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 07/5/2020

(Thứ 5)

 

 

 

 

            7 giờ

- Đi công tác cơ sở.

- Các huyện.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Dự họp thẩm định tiêu chí huyện Nông thôn mới.

- Huyện Gò Công Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Đi kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn.

- Huyện Cai Lậy.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Làm việc tại cơ quan.

- Cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.

5

NGÀY 08/5/2020

(Thứ 6)

 

-

 

 

            7 giờ 30

- Họp giao ban công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Dự họp thẩm định tiêu chí huyện Nông thôn mới.

- Huyện Chợ Gạo.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Đi khảo sát các khu, điểm du lịch.

- Các huyện.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2020.

- Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trung tâm thông tin tuyên giáo cũ).

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020    13/05/2020
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020    10/04/2020
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020    04/03/2020
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020    20/02/2020
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020    12/02/2020
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020    07/02/2020

Liên kết Liên kết