Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 03/9/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

7 giờ

- Làm việc với Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh.

- Phònghọp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Đi khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động tết 2020.

- Các huyện phía Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ

- Đi khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động tết 2020.

- Các huyện phía Tây.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Họp cán bộ chủ chốt Trung tâm Văn hóa, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp, Trung tâm PHP-CB.

  

- Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

2

NGÀY 04/9/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

 

   7 giờ 30

 

- Dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

  1. giờ 30

 

- Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động tết 2020.

- Huyện Tân Phú Đông.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

  7 giờ 30

- Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động tết 2020.

- Thành phố Mỹ Tho.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

 13 giờ 30

- Khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động tết 2020.

- Huyện Cái Bè.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

13 giờ 30

 

- Dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

3

NGÀY 05/9/2019

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ 30

- Dự Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

           8 giờ

- Làm việc với các đơn vị về việc chuẩn bị tết 2020.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

4

NGÀY 06/9/2019               (Thứ 6)

 

 

 

 

8 giờ

- Họp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị tết 2020 và công tác trùng tu di tích trên địa bàn tỉnh.

- Phòng họp tầng trệt - khu nhà làm việc Thường trực UBND tỉnh.

- Ban Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hội trường Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

 

 

            16 giờ

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến 21/01/2020    15/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020    10/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019    06/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019    15/11/2019

Liên kết Liên kết