Truy cập nội dung luôn

Điểm du lịch Điểm du lịch

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

Lịch công tác từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

 

            Ngày 02/7/2018 Ban Giám đốc Sở tổ chức hội ý và thống nhất lịch công tác của Ban Giám đốc Sở, cụ thể như sau:

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 02/7/2018

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

  1. giờ 45

          (cả ngày)

- Dự Hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm 2018 của Chính phủ.

- Phòng họp số 3- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Họp chuẩn bị tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2018.

 

- Phòng họp UBND thị xã Gò Công.

- Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở.

2

NGÀY 03/7/2018

(Thứ 3)

 

 

 

 

  1. giờ 30

- Dự họp sơ kết công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Sở Kế hoạch-Đầu tư.

- Đ/c Trần Thanh Phúc- Phó Giám đốc Sở.

 

  1. giờ

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2018.

- Phòng họp Sở.

- Ban Giám đốc Sở.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

3

NGÀY 04/7/2018               (Thứ 4)

 

 

 

 

  1. giờ 30

          (cả ngày)

- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Tỉnh ủy.

- Hội trường Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

4

NGÀY 05/7/2018               (Thứ 5)

 

 

 

 

              8  giờ

- Dự họp ký kết giao ước thi đua công tác văn hóa, thể thao cấp huyện năm 2018. (Cụm III)

- Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Gò Công Tây.

- Đ/c Trần Thanh Phúc- Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Dự họp đóng góp báo cáo giám sát công tác gia đình của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phòng họp số 1- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

5

NGÀY 06/7/2018               (Thứ 6)

 

 

 

 

  1. giờ 30

(theo lịch công tác của UBND tỉnh- dự kiến).

- Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

- Khu công nghiệp Tân Hương.

- Đ/c Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Sở.

 

  1.  giờ 30

- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phòng họp số 2- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm- Giám đốc Sở.

Phụ chú:  Trong tuần nếu có thư mời họp của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương sẽ có phân công cụ thể sau.

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở biết để tiện liên hệ công tác./.

 


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018    18/09/2018
Lịch công tác từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018    11/09/2018
Lịch công tác từ ngày 04/9/2018 đến 08/9/2018    04/09/2018
Lịch công tác từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018    29/08/2018
Lịch công tác từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018    22/08/2018
Lịch công tác từ ngày 13/8/2018 đến 20/8/2018    15/08/2018
Lịch công tác từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018    07/08/2018
Lịch công tác từ ngày 30/7/2018 đến 04/8/2018    01/08/2018
Lịch công tác từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018    24/07/2018
Lịch công từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018    17/07/2018

Liên kết Liên kết