Truy cập nội dung luôn

Lịch làm việc của lãnh đạo Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019

SỐ

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI DỰ

1

NGÀY 01/7/2019

(Thứ 2)

 

 

 

 

 

7 giờ 30

- Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy.

- Hội trường Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó  Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó  Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ngành VHTTDL.

- Phòng họp Sở.

- Ban  Giám đốc Sở.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

2

NGÀY 02/7/2019

(Thứ 3)

 

 

 

 

 

7 giờ

- Trực ban Lễ tang Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh (Mười Thi).

- Nhà tang lễ tỉnh (Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh).

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

7  giờ 30

 

- Dự khai mạc giải Cầu lông.

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 30

- Trực ban Lễ tang Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh (Mười Thi).

- Nhà tang lễ tỉnh (Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh).

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

15 giờ

- Dự họp kiểm tra công tác chuẩn bị lễ 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Liên đoàn lao động tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

3

NGÀY 03/7/2019

(Thứ 4)

 

 

 

 

7  giờ 30

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy.

- Ban Chấp hành Đảng ủy.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

14 giờ

- Thẩm định lần 2 thiết kế đường hoa Xuân 2020.

- Phòng họp Sở.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

4

NGÀY 04/7/2019

(Thứ 5)

 

 

 

 

7 giờ 50

 

- Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

 

8 giờ

- Dự họp chuẩn bị lễ 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh.

- Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

7 giờ 30

- Làm việc tại cơ quan.

- Tại cơ quan.

- Đ/c Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở.

 

13 giờ 50

 

- Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ.

- Phòng họp số 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở.

5

NGÀY 05/7/2019

(Thứ 6)

 

 

 

 

 

8 giờ

- Họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

- Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy.

- Tất cả đảng viên.

 

8 giờ

- Dự Hội nghị tuyến báo cáo viên.

- Trung tâm thông tin Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đ/c Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở.

 

15 giờ

- Họp Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

- Ban Giám đốc Sở.


Tin liên quan
Lịch công tác từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019    24/10/2019
Lịch công táctừ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019    24/10/2019
Lịch công tác từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019    24/09/2019
Lịch công tác từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019    05/09/2019
Lịch công tác từ ngày 26/8/2019 đến 02/9/2019    27/08/2019
Lịch công tác từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019    20/08/2019

Liên kết Liên kết