Truy cập nội dung luôn

Gia đình Gia đình

Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
Ngày 8-12-2017, Bộ VH-TT&DL ban hành thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".           Theo đó, tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm:...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham gia thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ngày 14-11-2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống...
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ngày 10/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ...
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã ban hành văn bản...
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Ngày 25 – 27/10/2017, Đoàn kiểm tra, thẩm định tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa) tại 05 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đó là xã Hậu Mỹ Trinh, Mỹ Hội, huyện Cái Bè;...
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017 GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Ban Chủ nhiệm Ấp - Khu phố văn hóa năm 2017 tại Trung tâm Văn...
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Nhằm tuyên  truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức và người dân về giới và bình đẳng giới, Sở...
Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017. Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017.
Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển...
SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017 SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017
Từ ngày 12 đến 20 tháng 9 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác gia đình" giai đoạn...
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018. Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018.
Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường Trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tổ chức tập huấn cho Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ; Công Chức Văn hóa - Xã hội và Ban Chủ...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức trên lĩnh vực gia đình cho đội ngũ báo cáo viên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ...
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự...
BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN
Ngày 11/8/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức Bế giảng lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm...
Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018 Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo...
Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm phấn đấu thực hiện và hướng tới đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, trong 6 tháng đầu năm...
Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới
Nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam,...
Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017 Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017
Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017 dự kiến sẽ được tổ...
Ban hành Kế hoạch Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2017 Ban hành Kế hoạch Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2017
Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020"; đồng thời, tạo điều kiện cho Ban Chủ nhiệm "Câu lạc bộ gia đình phát triển bền...

Liên kết Liên kết