Truy cập nội dung luôn

Điểm du lịch Điểm du lịch

Gia đình Gia đình

Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018 Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động, thực hiện hiệu quả hơn các...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”
Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,…Bộ Văn hóa,...
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018
Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Trung tâm Viettel Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào "Toàn dân...
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc” Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”
Ngày 28 và 29/8/2018, tại xã Trung Hòa và xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo), Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình của tỉnh tổ chức Liên hoan "Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh...
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Ngày 5-6-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. ...
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”
Ngày 22-6-2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2018 - 2025".           Theo đó, đối tượng của Đề...
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hoá) được xác định là một tiêu chí khá quan trọng góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, phục vụ đời sống tinh thần...
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo
Nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan "Tuyên truyền...
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018 Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018
Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các loại hình Câu lạc bộ gia đình; tích cực góp phần tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Sở...
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018 Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018
Ngày 18-7-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018. ...
Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018 Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia đình cấp huyên, cấp xã năm 2018
Sáng ngày 2/7/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho BCĐ công tác gia...
Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 28/6/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017  của Thủ...
Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt Những giá trị của bữa cơm gia đình Việt
Gia đình là "tế bào" của xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,  hạnh phúc là trách nhiệm, là đạo đức, là văn minh của mỗi người dân Việt Nam! Trong cuộc sống của người Việt, bữa cơm...
“GIA ĐÌNH - NƠI ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG” “GIA ĐÌNH - NƠI ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG”
Bài giới thiệu sách : "GIA ĐÌNH - NƠI ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG" ...
GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018 GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
Trong quá trình xây dựn g nông thôn mớ i (NTM), văn hó a giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng...
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018
  Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng...
NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ...
Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020. Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.
Hơn 20 năm tổ chức triển khai thực hiện Phong trào chúng ta có thể khẳng định rằng: Phong trào  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính...
TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Cai Lậy xây dựng chương...
Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động Chuyên đề thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 03 năm (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, sáng ngày...

Liên kết Liên kết