Skip to Content

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1273/QĐ-BVHTTDL 04-04-2019 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 thuộc " Đề ánTuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 0-lượt Xem
1162/QĐ-BVHTTDL 25-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 0-lượt Xem
991/QĐ-BVHTTDL 19-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
11/2019/NĐ-CP 30-01-2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
252/QĐ-BVHTTDL 24-01-2019 v/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 0-lượt Xem
223/QĐ-BVHTTDL 21-01-2019 Quyết định phê duyệt "Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2019" của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
01/2019/TT-BVHTTDL 17-01-2019 TT quy định về đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng 0-lượt Xem
115/QĐ-BVHTTDL 10-01-2019 QĐ ban hành chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 1.1.2019 của CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện KH phát triển KT - XH và dự toán ngân sách NN năm 2019 0-lượt Xem
51/QĐ-BVHTTDL 05-01-2019 QĐ ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành VHTTDL 2019 0-lượt Xem
4936/QĐ-BVHTTDL 28-12-2018 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1-lượt Xem
4603/QĐ-BVHTTDL 17-12-2018 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
4602/QĐ-BVHTTDL 17-12-2018 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1-lượt Xem
49/2018/QĐ-TTg 12-12-2018 QĐ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 0-lượt Xem
4545A/QĐ-BVHTTDL 01-12-2018 QĐ ban hành KH kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của bộ VHTTDL 0-lượt Xem
4350/QĐ-BVHTTDL 26-11-2018 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1-lượt Xem
4355/QĐ-BVHTTDL 26-11-2018 QĐ v/v phê duyệt Đề án "phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" 1-lượt Xem
35/2018/TT-BVHTTDL 19-11-2018 TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TTsố 15/2012/TT-BVHTTDL, TT 10/2013/TT-BVHTTDL, TT 11/2014/TT-BVHTTDL và TT 04/2016/TT-BVHTTDL 0-lượt Xem
4017/QĐ-BVHTTDL 25-10-2018 QĐ v/v công bố hủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
4005/QĐ-BVHTTDL 25-10-2018 QĐ v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 1-lượt Xem
3727/QĐ-BVHTTDL 04-10-2018 QĐ v/v phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 35
  Tổng lượt truy cập: 63472