Skip to Content

Văn Bản Trung Ương Văn Bản Trung Ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
15/2019/TT-BVHTTDL 31-12-2019 Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 9-lượt Xem
13/2019/TT-BHVTTDL 25-11-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 1-lượt Xem
10/2019/TT-BVHTTDL 10-10-2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 2-lượt Xem
3470/QĐ-BVHTTDL 09-10-2019 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba-năm 2021 2-lượt Xem
3426/QĐ-BVHTTDL 08-10-2019 Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021 3-lượt Xem
08/2019/TT-BVHTTDL 03-09-2019 Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 0-lượt Xem
07/2019/TT-BVHTTDL 30-08-2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
06/2019/TT-BVHTTDL 01-08-2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm 0-lượt Xem
54/NQ-CP 18-07-2019 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 0-lượt Xem
04/2019/TT-BVHTTDL 17-07-2019 Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 1-lượt Xem
54/2019/NĐ-CP 19-06-2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 1-lượt Xem
54/2019/NĐ-CP 19-06-2019 Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 1-lượt Xem
46/2019/NĐ-CP 27-05-2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 1-lượt Xem
45/2019/NĐ-CP 21-05-2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 1-lượt Xem
10/CT-TTG 22-04-2019 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 0-lượt Xem
1273/QĐ-BVHTTDL 04-04-2019 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 thuộc " Đề ánTuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" 2-lượt Xem
1162/QĐ-BVHTTDL 25-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 1-lượt Xem
991/QĐ-BVHTTDL 19-03-2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4-lượt Xem
11/2019/NĐ-CP 30-01-2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0-lượt Xem
252/QĐ-BVHTTDL 24-01-2019 v/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 85731