Skip to Content

Văn bản của Sở Văn bản của Sở

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
14/KH-SVHTTDL 08-01-2018 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem
1245/KH-SVHTTDL 20-12-2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem
340/QĐ-SVHTTDL 02-12-2016 Ban hành quy chế làm việc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Xem
2826/QĐ-BVHTTDL 12-08-2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính
879/SVHTTDL-NVDL 10-08-2015 V/v cấp phép và quản lý các phương tiện thô sơ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết