Skip to Content

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tòan quốc lầ thứ XIII của Đảng
Ngày 1/11/2019, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tuyên truyền hiệu...
Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” Tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em”
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ...
Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương Thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Tiền Giang. Ban Biên soạn có 18 thành viên, do Phó Giám đốc Sở...
Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo Tuyên truyền về Biển Đông và Hải đảo
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thông tin tuyên tuyền về Biển Đông và Hải đảo năm 2020.           Theo đó, tuyên truyền về...
Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Tuyên truyền tầm quan trọng và ý nghĩa, lợi ích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
            Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTG về việc tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp...
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)
      Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn số 1070-CV/BTGTU, hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức ra Ra quân tuyên truyền Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn xã Thới Sơn
        Nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019; thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ra...
Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang Triển khai thực hiện “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019 trên địa bàn tỉnh tiền giang
        Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 31...
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới
        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao...
Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
      Nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự...
Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người Tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Người
       Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
     Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia....
Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019). ...
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019
      Nhằm tiếp tục vận động, nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", tỉnh...
Tuyên truyền ngày báo chí cách mạng việt nam năm 2019 Tuyên truyền ngày báo chí cách mạng việt nam năm 2019
      Ngày 21/6/1925, tờ báo đầu tiên của nước ta ra đời, đó là tờ báo Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và xuất bản, đánh dấu một bước phát triển mới, của báo chí cách...
Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý”. Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý”.
     Nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo bằng hình thức tuyên truyền lưu động tới các tầng lớp...
Tuyên truyền công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2019 Tuyên truyền công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2019
     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai văn bản tuyên truyền công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2019. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo...
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tiền Giang năm 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tiền Giang năm 2019
Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật cũng như những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định...
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 52 results.

Liên kết Liên kết