Skip to Content

Gia đình Gia đình

GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018 GHI NHẬN LIÊN HOAN “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
Trong quá trình xây dựn g nông thôn mớ i (NTM), văn hó a giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng...
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018 Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018
  Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng...
NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NHÌN LẠI KẾT QUẢ 03 NĂM (2015 – 2017) THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ...
Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020. Định hướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 – 2020.
Hơn 20 năm tổ chức triển khai thực hiện Phong trào chúng ta có thể khẳng định rằng: Phong trào  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính...
TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Cai Lậy xây dựng chương...
Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Hội nghị Tổng kết Chuyên đề thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 03 năm (2015-2017) và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động Chuyên đề thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 03 năm (2015-2017) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, sáng ngày...
Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018, tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp mặt...
Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã...
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh,...
Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Nhằm nâng cao giá trị các mối quan hệ trong gia đình, bảo tồn giá trị văn hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Trung tâm Văn hóa...
Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
Ngày 8-12-2017, Bộ VH-TT&DL ban hành thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".           Theo đó, tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm:...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham gia thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ngày 14-11-2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống...
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới
Ngày 10/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ...
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã ban hành văn bản...
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Ngày 25 – 27/10/2017, Đoàn kiểm tra, thẩm định tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa) tại 05 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đó là xã Hậu Mỹ Trinh, Mỹ Hội, huyện Cái Bè;...
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017 GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Ban Chủ nhiệm Ấp - Khu phố văn hóa năm 2017 tại Trung tâm Văn...
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Nhằm tuyên  truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức và người dân về giới và bình đẳng giới, Sở...
Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017. Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017.
Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển...
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 80 results.

Liên kết Liên kết