Skip to Content

Gia đình Gia đình

Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự...
BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN
Ngày 11/8/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức Bế giảng lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm...
Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018 Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo...
Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhằm phấn đấu thực hiện và hướng tới đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, trong 6 tháng đầu năm...
Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới
Nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam,...
Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017 Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017
Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên giỏi và văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017 dự kiến sẽ được tổ...
Ban hành Kế hoạch Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2017 Ban hành Kế hoạch Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2017
Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020"; đồng thời, tạo điều kiện cho Ban Chủ nhiệm "Câu lạc bộ gia đình phát triển bền...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Liên hoan Ban Chủ nhiệm ấp-khu phố văn hóa tỉnh Tiền Giang năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Liên hoan Ban Chủ nhiệm ấp-khu phố văn hóa tỉnh Tiền Giang năm 2017
Thực hiện Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 11/6/2012 và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tiếp tục vận động thực hiện và nâng cao chất lượng phong...
Mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững – góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững – góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Thực hiện Quyết định 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" giai đoạn 2010 –...
BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể,công tác tuyên truyền, vận động đã đi vào chiều sâu thông qua nhiều mô hình như: có trên 634 câu lạc bộ gia...
BỮA CƠM GIA ĐÌNH – NƠI GẮN KẾT YÊU THƯƠNG BỮA CƠM GIA ĐÌNH – NƠI GẮN KẾT YÊU THƯƠNG
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hạnh phúc ấm no, bình đẳng là điểm tựa để mỗi thành viên gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Trong đó mỗi bữa cơm...
Một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện...
Họp mặt tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm (2012-2017) và hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình hạnh phúc” tỉnh Tiền Giang nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 Họp mặt tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm (2012-2017) và hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình hạnh phúc” tỉnh Tiền Giang nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, sáng ngày 28/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt tuyên dương...
Tiền Giang gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng Nông thôn mới. Tiền Giang gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng Nông thôn mới.
Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội" Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây...
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017 Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình...
Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu – Nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc nghề nghiệp, Hạnh phúc gia đình” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017. Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu – Nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc nghề nghiệp, Hạnh phúc gia đình” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017.
Sáng ngày 17/3/2017 Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác gia đình tỉnh tổ chức Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu – Nói chuyện chuyên đề "Hạnh phúc nghề nghiệp, Hạnh phúc gia đình" nhân Ngày Quốc tế Hạnh...
Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững thực trạng và giải pháp Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững thực trạng và giải pháp
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực đạo đức có giá trị tốt đẹp. Những truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, kính già, yêu...
Hoạt động lồng ghép trong thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2016. Hoạt động lồng ghép trong thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2016.
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch là một ngành đa lĩnh vực với 19 đơn vị trực thuộc phụ trách nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau như: Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, Du lịch, Gia...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Phong trào  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính chất bao trùm lên tất cả các nội dung của xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng...
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 57 results.

Liên kết Liên kết