Skip to Content

Chi tiết bài viết

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính cấp trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở lên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp trung ương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp trung ương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Others
Tiền Giang đoạt 2 Huy chương Bạc Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương    15/11/2017
Huyện Châu Thành tổ chức bình xét kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017    15/11/2017
Ban hành Kế hoạch Hội thi “Hộ gia đình tiết kiệm điện”    15/11/2017
Biểu diễn Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần VII    13/11/2017
Thị xã Cai Lậy tổ chức họp bình xét kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017    13/11/2017
Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020    13/11/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai sử dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành    13/11/2017
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng    09/11/2017
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2017    09/11/2017
Đề nghị xét tặng danh hiệu 7 “Nghệ nhân ưu tú”    06/11/2017

Liên kết Liên kết