Skip to Content

Cải cách hành chánh Cải cách hành chánh

Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến Triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản yêu cầu các sở, ban,...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/4/2020, về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Nhằm  đánh giá những kết...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý 1 năm 2020
     Trong quý 1 năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được một số kết quả sau:      - Căn cứ Quyết định số...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
     Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể...
Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 Rà soát nhóm, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
     Thực hiện Công văn 5699/UBND-KSTT ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc rà soát nhóm, thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng ký rà...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.
      Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp” Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp”
     Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền...
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
      Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc...
Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019 Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tháng đầu năm 2019
      Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được một số kết quả như sau:     - Triển khai...

Liên kết Liên kết