Skip to Content

Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


STT


Tên Đơn Vị


Địa Chỉ


Điện Thoại


I. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

01

Văn Phòng Sở

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.223

02

Phòng Tổ Chức –Pháp chế

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.977.473

03

Thanh Tra Sở

 

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.972.525

04

Phòng Kế Hoạch – Tài Chính

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.226

05

Phòng Quản lý Văn hóa

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.222

06

Phòng Xây Dựng Nếp Sống Văn Hóa Và Gia Đình

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.975.680

07

Phòng Quản lý Thể Dục Thể Thao

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.879.508

08

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.262

09

Phòng Quản lý Du Lịch

Số 3, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.875.413

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TG

 

10

Ban Quản Lý Bến Tàu Thủy Du Lịch

Số 6-8, Đường 30 – 4, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733976697

11

Thư Viện Tiền Giang

Số 1 Tết Mậu Thân, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.541

12

Bảo Tàng Tiền Giang

Số 2 A Trương Vĩnh Ký, Phường 7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.235

13

Ban Quản Lý Di Tích

 

Số 23, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.885.945

14

Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp

Số 56 A Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.245

15

Trung Tâm VH Tỉnh

 

Số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.653

16

Trường TC Văn Hoá-nghệ Thuật

Số 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.280

17

Trường Năng Khiếu TDTT

Số 1 A Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.876.304

18

Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu Thể Dục Thể Thao

Số 1 A Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.873.511

19

Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng

Số 101, Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

02733.872.230

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Liên kết Liên kết