Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh
18/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

       Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2019, của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; nhằm tiếp tục thực hiện Danh mục, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; ngày 28 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ban hành quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

     Theo đó, nội dung các báo cáo định kỳ đã được quy định tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 sẽ chia ra làm 3 nhóm:

          - Nhóm báo cáo được bãi bỏ hoặc tích hợp vào đề cương báo cáo có liên quan.

          - Nhóm báo cáo sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định mới của Trung ương.

          - Nhóm báo cáo giữ nguyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Trên cơ sở hướng dẫn của Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu để thực hiện đúng qui định./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Liên hoan Tiếng hát đồng quê (Cụm I): Đơn vị huyện Tân Phước đoạt giải Nhất    14/10/2019
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách: THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN    14/10/2019
Tuyên truyền An toàn giao thông    09/10/2019
Liên hoan Tiếng hát đồng quê    09/10/2019
Tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng    09/10/2019
Không có thông báo chấp thuận cho Đoàn Kịch nói Nam Định biểu diễn tại Tiền Giang    09/10/2019
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính    09/10/2019
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác tuyên truyền    09/10/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang    01/10/2019
Nhiều hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh    01/10/2019

Liên kết Liên kết