Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh
18/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

       Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2019, của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; nhằm tiếp tục thực hiện Danh mục, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; ngày 28 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND ban hành quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

     Theo đó, nội dung các báo cáo định kỳ đã được quy định tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 sẽ chia ra làm 3 nhóm:

          - Nhóm báo cáo được bãi bỏ hoặc tích hợp vào đề cương báo cáo có liên quan.

          - Nhóm báo cáo sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định mới của Trung ương.

          - Nhóm báo cáo giữ nguyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Trên cơ sở hướng dẫn của Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu để thực hiện đúng qui định./.

QUỐC AN

Tin liên quan
Những mô hình hoạt động thu hút bạn đọc tại Thư Viện tỉnh Tiền Giang    12/07/2019
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: MỖI NGÀY MỘT NIỀM HY VỌNG    10/07/2019
2 thí sinh của Tiền Giang vào vòng thi tuyển chọn “Chuông vàng vọng cổ”    09/07/2019
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 41 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”    09/07/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2019-2025    09/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019    09/07/2019
Tổng kết khóa tập huấn ca vọng cổ    08/07/2019
Vĩnh biệt Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Quốc Tâm    08/07/2019
Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau    05/07/2019
Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy biểu diễn trong Chương trình “Dạ khúc tri âm”    05/07/2019

Liên kết Liên kết