Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổ chức Hội thảo "Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới" cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2020

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới" cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Nội dung hội thảo, gồm:

- Giới thiệu thực trạng bất bình đẳng giới trong gia đình, nguyên nhân và hậu quả bất bình đẳng giới trong gia đình hiện nay.

- Tham luận tìm ra những khó khăn và giải pháp kéo giảm tình trạng bất bình giới trong gia đình hiện nay.

- Tổng kết nội dung hội thảo với những giải pháp thiết thực các cấp, các ngành, các gia đình cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

 Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 9 năm 2020 (01 buổi), tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

Thông qua hội thảo giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi; sự tham gia của mỗi người, từng gia đình và cả cộng đồng trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới.

Vu Lan

Tin liên quan
Tăng cường hơn nữa công tác quản lý di tích    23/09/2020
Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi"    23/09/2020
Gần 30 tác phẩm ca cổ, ca nhạc viết về Tiền Giang    23/09/2020
Xây dựng Hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến thắng Ấp Bắc    23/09/2020
Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025    23/09/2020
Ký sự "Đời lính chiến"    16/09/2020
Tuyên truyền An toàn giao thông    16/09/2020
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng    16/09/2020
Thư viện Tiền Giang tiếp nhận tài trợ sách    09/09/2020
Hội thi ảnh thời sự nghệ thuật "Nét đẹp quê hương"    09/09/2020

Liên kết Liên kết