Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi
29/06/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết 02 Chương trình phối hợp "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững".

Căn cứ nội dung phối hợp, 2 đơn vị đã tổ chức 4 cuộc "Hội thao người cao tuổi"  và 3 cuộc Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh, thu hút trên 1700 lượt cụ ông, cụ bà là vận động viên, diễn viên ở khắp các huyện, thành, thị trong tỉnh tham thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ thật sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - thể thao người cao tuổi, tạo điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp, phát huy tính gương mẫu của người cao tuổi trong việc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi" cấp tỉnh

THANH HẢI

Tin liên quan
Thiết chế văn hóa cơ sở: Gỡ nút thắt về kinh phí    20/05/2021
Thiết chế văn hóa cơ sở: Tìm hướng đi, cách làm hiệu quả    20/05/2021
khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng    13/05/2021
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Ấp Bắc    13/05/2021
Tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    13/05/2021
Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa    13/05/2021
Kiểm tra các quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng, khách sạn    29/04/2021
Tập huấn Đờn ca tài tử    29/04/2021
Giỗ Tổ Hùng Vương - Dấu ấn bản sắc Việt    19/04/2021
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2021    16/04/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết