Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm hàng hóa văn hóa
04/12/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Thời gian qua có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã nhập khẩu hoặc tìm cách đưa vào Việt Nam hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng hóa văn hóa, ấn phẩm tuyên truyền xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" và các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Để đảm bảo phát hiện kịp thời và ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa văn hóa có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh văn hóa và an ninh quốc gia của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4741/BVHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

     - Tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan hải quan, quản lý thị trường và các lực lượng liên quan để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, hàng hóa văn hóa trên thị trường. Cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối, phố biến, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu tất cả sản phẩm, hàng hóa văn hóa có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm các quy định pháp luật.

     - Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tiến hành kiểm tra chuyên ngành, thẩm định nội dung sản phẩm, hàng hóa văn hóa nhập khẩu theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dân nâng cao cảnh giác, không mua, sử dụng, phổ biến các hàng hóa có nội dung vi phạm pháp luật.

     - Chủ động báo cáo chính xác, kịp thời, phát hiện, ngăn chặn các phương thức thủ đoạn tuyên truyền văn hóa phẩm, hành vi gian lận thương mại, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu hành, phổ biến trái phép sản phẩm, hàng hóa văn hóa trên thị trường.

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã triển khai nội dung đến các phòng, đơn vị trực thuộc nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa văn hóa nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hình thức, thủ đoạn tuyên truyền văn hóa phẩm gây ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia và các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Vu Lan

Tin liên quan
Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Trương Định và việc phục dựng, nâng cấp quần thể di tích”    15/01/2020
Tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao”    15/01/2020
Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020    15/01/2020
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019    15/01/2020
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020    15/01/2020
Giải việt dã truyền thống Phụ nữ 8/3 lần thứ 20 năm 2020    15/01/2020
Tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán 2020    15/01/2020
Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    08/01/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 cho các tập thể thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    08/01/2020
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020    08/01/2020

Liên kết Liên kết