Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019-2020.
12/12/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

      Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của công chức, viên chức, người lao động về chấp hành và thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, xây dựng lối sống liêm chính, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2019-2020.

      Theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động các nội dung tại Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" và Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020"; Tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức;….

      Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2019-2020, góp phần đảm bảo pháp chế, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho công chức, viên chức trong cơ quan; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ./.

                                                                                      Mỹ Ngọc

Tin liên quan
Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Trương Định và việc phục dựng, nâng cấp quần thể di tích”    15/01/2020
Tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao”    15/01/2020
Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020    15/01/2020
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019    15/01/2020
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020    15/01/2020
Giải việt dã truyền thống Phụ nữ 8/3 lần thứ 20 năm 2020    15/01/2020
Tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán 2020    15/01/2020
Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    08/01/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 cho các tập thể thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    08/01/2020
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020    08/01/2020

Liên kết Liên kết