Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2019
12/11/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang, bám sát các chỉ tiêu giai đoạn II (2016 - 2020), gắn với lĩnh vực được phân công, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2019

     Theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung và chỉ tiêu chủ yếu sau: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án về ứng xử văn hóa trong trường học sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, Tỉnh Đoàn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan khác có liên quan triển khai thực hiện mục tiêu thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú với chỉ tiêu 75% thanh niên ở đô thị; 60% thanh niên ở nông thôn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 50% thanh niên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

      Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung các giải pháp sau: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, chú trọng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổ chức các mô hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên tại các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp và các xã, phường, thị trấn, khuyến khích thanh niên được tham gia trong các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hội thao do ngành tổ chức; Tạo điều kiện và hướng dẫn thanh niên tham gia hoặc thành lập các câu lạc bộ sở thích từ tỉnh đến cơ sở đúng quy định của pháp luật, phối hợp các ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn, chiếu phim, hội thảo, hội thi... lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình xã hội, trách nhiệm của gia đình, xã hội đối với việc rèn luyện, phát triển của thanh niên;….

     Thông qua việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2019 góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Tiền Giang phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có sức khỏe, kỹ năng sống, có trình độ học vấn... được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú./.

 

                                                                                       Thanh Yến

Tin liên quan
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sản phẩm hàng hóa văn hóa    04/12/2019
TIỀN GIANG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 – 6/12/2019)    04/12/2019
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 89 của Chính phủ    30/11/2019
Quản lý và tổ chức tốt lễ hội    30/11/2019
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Tây Nam bộ năm 2019    28/11/2019
GIAO LƯU DÂN CA, HÒ VÀ ĐỜN CA TÀI TỬ    28/11/2019
Họp mặt Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam    25/11/2019
THƯ VIỆN TỈNH TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH “6 PHÁT MINH LÀM NÊN THỜI ĐẠI”    25/11/2019
Tiền Giang tham gia Liên hoan Ẩm thực Nam bộ và Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2019 tại Bến Tre    25/11/2019
TỈNH TIỀN GIANG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG    25/11/2019

Liên kết Liên kết