Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phối họp xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể dục - thể thao
19/11/2021

Sở VH-TT&DL và Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, nội dung phối hợp là thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động", Bộ tiêu chí về "Văn hóa doanh nghiệp".

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến.

Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

                                                                          THANH HẢI

Tin liên quan
Để thơ bay bổng lắng sâu    07/12/2021
Tiền Giang đạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật cấp khu vực    07/12/2021
Tổ chức các hoạt động vui Tết Nhâm Dần    02/12/2021
Xếp hạng 2 di tích lịch sử - văn hóa    26/11/2021
Văn hóa - "sức mạnh mềm", thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của đất nước    24/11/2021
Phối họp xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể dục - thể thao    19/11/2021
Công nhận Điểm du lịch Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu    19/11/2021
Ra mắt tập thơ “Một thời ký ức”    19/11/2021
Xuất bản tuyển tập “Đi qua mùa Covid”    19/11/2021
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang: Nỗ lực đưa các hoạt động trở lại    04/11/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết