Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Phối hợp tổ chức lớp tập huấn Công tác phòng, chống tội phạm và Hội thảo "Đánh giá thực trạng, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Tiền Giang

        Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phối hợp Tổ chức lớp tập huấn Công tác phòng, chống tội phạm và Hội thảo "Đánh giá thực trạng, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Tiền Giang.

          Theo đó, nội dung tổ chức tập huấn và hội thảo gồm:

          - Phổ biến các văn bản liên quan về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực du lịch; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực du lịch.

          - Một số vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch; định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới và các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

          - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá".

          - Một số điểm mới trong Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", Tổ dân phố văn hóa".

          Lớp tập huấn, Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày (ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2020) tại Khách sạn Cửu Long, số 81 - 83, đường 30/4, P.1, TP Mỹ Tho.

          Đây là hoạt động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch về công tác phòng, chống tội phạm, tự giác chấp hành pháp luật của nhà nước, vì mục tiêu xây dựng hoạt động du lịch an toàn, trật tự, văn minh, nề nếp và thân thiện./.

Hồng Mai

Tin liên quan
Tăng cường hơn nữa công tác quản lý di tích    23/09/2020
Hội thi "Tiếng hát Người cao tuổi"    23/09/2020
Gần 30 tác phẩm ca cổ, ca nhạc viết về Tiền Giang    23/09/2020
Xây dựng Hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến thắng Ấp Bắc    23/09/2020
Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025    23/09/2020
Ký sự "Đời lính chiến"    16/09/2020
Tuyên truyền An toàn giao thông    16/09/2020
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng    16/09/2020
Thư viện Tiền Giang tiếp nhận tài trợ sách    09/09/2020
Hội thi ảnh thời sự nghệ thuật "Nét đẹp quê hương"    09/09/2020

Liên kết Liên kết