Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

NHỮNG CỘI NGUỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Thư Viện Tiền Giang giới thiệu sách

 

NHỮNG CỘI NGUỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với ý nghĩa to lớn đó, nhân dịp kỉ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2018). Thư viện Tiền Giang xin giới thiệu quyển sách ‘‘Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám'' được tác giả Đinh Xuân Lâm biên soạn, do Nxb Thanh niên ấn hành năm 2015. Sách dày 300 trang, khổ 21cm.

Hiện đang phục vụ tại Kho Đọc với mã số: DV.072641, DV.072642 và Kho mượn với mã số MM.000626 ở Thư Viện Tiền Giang.

 

Nội dung:

Quyển sách gồm có 2 phần:

Phần 1: Suy nghĩ về Cách mạng tháng 8

 Là tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về một cuộc cách mạng, gồm các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Hoàng Tùng, Tố Hữu đều là những người có vai trò to lớn trong chỉ đạo cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.

Phần 2: Một số tư liệu cung cấp những tư liệu lịch sử

Nhìn chung, nội dung sách phong phú, có thể cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành,diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội .

Quyển sách là tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, qua đó khơi gợi sâu hơn lòng yêu nước và tự hào của dân tộc.  

Thư Viện tỉnh Tiền Giang hân hạnh giới thiệu!

                                                                             Người viết:  Đoàn Thị Trúc

 

 

 

Tin liên quan
Viết bài giới thiệu về lễ hội di sản văn hóa phi vật thể quốc gia    18/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)    18/10/2018
Liên hoan Đờn ca tài tử nông dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”    18/10/2018
Biểu diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” lần thứ XIII    18/10/2018
VIẾT HAY KHÔNG KHÓ    18/10/2018
Thực hiện hiệu quả Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ    12/10/2018
Tham gia Hội thi tiếng hát người khuyết tật    10/10/2018
Xây dựng 12 chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân    10/10/2018
Thư Viện Tỉnh Tiền Giang Giới Thiệu Sách    10/10/2018
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20/10    10/10/2018

Liên kết Liên kết