Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
08/01/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

        Nhằm tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả, chất lượng và đi vào nề nếp. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31 tháng  12 năm 2019, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

      - Công khai minh bạch các TTHC, quy định có liên quan, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng bổ sung hồ sơ ngoài quy định.

       - Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy  định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

      - Triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

      - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

       - Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020, phân công nhiệm vụ đến các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.

Vu Lan

Tin liên quan
Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Trương Định và việc phục dựng, nâng cấp quần thể di tích”    15/01/2020
Tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao”    15/01/2020
Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020    15/01/2020
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019    15/01/2020
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020    15/01/2020
Giải việt dã truyền thống Phụ nữ 8/3 lần thứ 20 năm 2020    15/01/2020
Tăng cường công tác quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán 2020    15/01/2020
Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    08/01/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 cho các tập thể thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    08/01/2020
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020    08/01/2020

Liên kết Liên kết