Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

        Nhằm tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả, chất lượng và đi vào nề nếp. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31 tháng  12 năm 2019, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

      - Công khai minh bạch các TTHC, quy định có liên quan, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng bổ sung hồ sơ ngoài quy định.

       - Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy  định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

      - Triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

      - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

       - Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020, phân công nhiệm vụ đến các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.

Vu Lan

Tin liên quan
Biểu diễn Đờn ca tài tử    01/12/2020
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Tây Nam bộ năm 2020 và triển khai công tác thi đua Cụm năm 2021    01/12/2020
Công tác quản lý, tổ chức lễ hội    01/12/2020
Quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường    30/11/2020
Hội diễn Văn nghệ quần chúng    30/11/2020
Họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam    30/11/2020
Trao giải thưởng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”    25/11/2020
Long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa    25/11/2020
Xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy) đoạt giải Nhất Liên hoan chung tay xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2020    25/11/2020
Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV    20/11/2020

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết