Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
08/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Cụm III gồm: huyện Gò Công Đông (Cụm trưởng), huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phú Đông và huyện Tân Phước.

     Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện công tác thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019 của Cụm thi đua. Theo Kế hoạch, các thành viên trong Cụm thi đua tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua năm 2019 như: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Triển khai thực hiện tốt các Đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp-khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới và các danh hiệu văn hóa nơi công cộng đã được công nhận;…

     Tại Hội nghị, các huyện đã ký kết giao ước thi đua trên cơ sở thống nhất cao các nội dung giao ước thi đua đã đề ra và cùng đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019./.

Mỹ Ngọc

Tin liên quan
Vinh danh Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Tiền Giang    18/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019    17/07/2019
Tiền Giang tham gia “Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh”    17/07/2019
Thư viện tỉnh tiền giang giới thiệu sách “văn hóa đồng bằng Nam bộ di tích kiến trúc cổ - kiến trúc trong văn hóa Óc Eo, hậu Óc Eo ở Nam bộ”    17/07/2019
Những mô hình hoạt động thu hút bạn đọc tại Thư Viện tỉnh Tiền Giang    12/07/2019
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: MỖI NGÀY MỘT NIỀM HY VỌNG    10/07/2019
2 thí sinh của Tiền Giang vào vòng thi tuyển chọn “Chuông vàng vọng cổ”    09/07/2019
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 41 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”    09/07/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2019-2025    09/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019    09/07/2019

Liên kết Liên kết