Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
08/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Cụm III gồm: huyện Gò Công Đông (Cụm trưởng), huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phú Đông và huyện Tân Phước.

     Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện công tác thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019 của Cụm thi đua. Theo Kế hoạch, các thành viên trong Cụm thi đua tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua năm 2019 như: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Triển khai thực hiện tốt các Đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp-khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới và các danh hiệu văn hóa nơi công cộng đã được công nhận;…

     Tại Hội nghị, các huyện đã ký kết giao ước thi đua trên cơ sở thống nhất cao các nội dung giao ước thi đua đã đề ra và cùng đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019./.

Mỹ Ngọc

Tin liên quan
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho trẻ em    24/04/2019
Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn    24/04/2019
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở    23/04/2019
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh    23/04/2019
Huyện Châu Thành chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Giồng Dứa (25/4/1947-25/4/2019)    23/04/2019
HỘI THI KỂ CHUYỆN SÁCH 2019    23/04/2019
Tổ chức thành công đêm nhạc Trịnh Công Sơn    23/04/2019
Tổng kết cuộc thi ảnh đẹp Mỹ Tho năm 2019    23/04/2019
Phúc khảo chương trình nghệ thuật    23/04/2019
Giao lưu văn nghệ - thể thao    23/04/2019

Liên kết Liên kết