Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
13/05/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

    Tác phẩm dự thi phản ánh các thông tin liên quan đến các thông điệp sau: Bảo vệ trẻ em an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em; Bảo vệ trẻ em trong gia đình bằng hạnh phúc, bình yên; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em;…

    Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm. Mỗi tác giải được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi về Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở (Số 86A, ngõ III Lê Văn Hưu, thành phố Hà Nội) chậm nhất đến ngày 31 tháng 5 năm 2019./.

Thanh Yến

Tin liên quan
Đình Phú Kết, Chợ Gạo - Ngôi đình qua ba thế kỷ    29/05/2020
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh    26/05/2020
Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”    22/05/2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    22/05/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Tiền Giang năm 2020    22/05/2020
Thông tin chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    18/05/2020
Biểu diễn Đờn ca tài tử - Trích đoạn cải lương    18/05/2020
Liên hoan ảnh nghệ thuật    15/05/2020
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đê án hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa cấp xã    14/05/2020
Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới: "DẪU KHÔNG NHÌN THẤY NẮNG'    12/05/2020

Liên kết Liên kết