Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, mục tiêu chung là tập trung thực hiện tốt, đúng, đủ, kịp thời các chính sách, đảm bảo cung cấp hệ thống dịch vụ xã hội và chính sách trợ giúp cho các đối tượng yếu thế; phát triển thị trường lao động đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, tham gia vào thị trường lao động khu vực và toàn cầu; tăng cơ hội việc làm có chất lượng; tăng số lượng các nghề đào tạo được các nước công nhận về văn bằng, chứng chỉ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có cơ hội tìm được việc làm, tạo việc làm mới bình quân mỗi năm cho 20.000 lao động. Trong đó, giai đoạn 2018-2020, đưa 900 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; giai đoạn 2020-2030 đưa 1500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

          Đến năm 2020, đầu tư hoàn thiện các nghề trọng điểm cấp Quốc gia tại các trường Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; đến năm 2030, phấn đấu xây dựng và phát triển được các ngành nghề đào tạo đạt cấp độ ASEAN và quốc tế.

          100% đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế, rủi ro được trợ cấp thường xuyên, trợ giúp đột xuất, được chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội. 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ các chính sách theo quy định của pháp luật. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 0,6%, hạn chế hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh mới, đến năm 2030 bình ổn tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 3%.

          Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản đáp ứng yêu cầu về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đặc biệt là tiếp cận được các tiêu chí sàn về các chính sách an sinh xã hội của quốc tế; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

          Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu của các chương trình, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch và tiếp cận được chuẩn quốc tế về phát triển nghề công tác xã hội, trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; trợ giúp người khuyết tật, phát huy vai trò, chăm sóc người cao tuổi và thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều.  100% xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em.

          Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, tập trung đẩy lùi tệ nạn mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng chống mại dâm và cai nghiện ma túy tại cộng đồng; duy trì hoạt động điều trị Methadone tại cộng đồng và điều trị cho đối tượng có nhu cầu đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

          Kế hoạch đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu. Riêng Sở VH-TT&DL thì tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch, hình ảnh đất nước và quê hương Tiền Giang. Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng như quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến mục đích tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

                                                                                                        HOA LÝ

 

 

Tin liên quan
Cảnh giác việc vận động bán vé xem nghệ thuật gây quỹ từ thiện    18/05/2018
Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Hội thi karaoke tiếng hát cán bộ Đoàn    18/05/2018
Ban hành Kế hoạch Liên hoan đờn ca tài tử    18/05/2018
Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018    18/05/2018
Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo    16/05/2018
Phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2018    16/05/2018
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về tiếng ồn    15/05/2018
Thư viện Tỉnh Tiền Giang phục vụ Ngày hội đọc sách tại các trường Tiểu học trong tỉnh    15/05/2018
Giao lưu sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”    15/05/2018
Đội nghệ thuật xung kích biểu diễn tại huyện Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1    15/05/2018

Liên kết Liên kết