Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, mục tiêu chung là tập trung thực hiện tốt, đúng, đủ, kịp thời các chính sách, đảm bảo cung cấp hệ thống dịch vụ xã hội và chính sách trợ giúp cho các đối tượng yếu thế; phát triển thị trường lao động đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, tham gia vào thị trường lao động khu vực và toàn cầu; tăng cơ hội việc làm có chất lượng; tăng số lượng các nghề đào tạo được các nước công nhận về văn bằng, chứng chỉ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có cơ hội tìm được việc làm, tạo việc làm mới bình quân mỗi năm cho 20.000 lao động. Trong đó, giai đoạn 2018-2020, đưa 900 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; giai đoạn 2020-2030 đưa 1500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

          Đến năm 2020, đầu tư hoàn thiện các nghề trọng điểm cấp Quốc gia tại các trường Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; đến năm 2030, phấn đấu xây dựng và phát triển được các ngành nghề đào tạo đạt cấp độ ASEAN và quốc tế.

          100% đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế, rủi ro được trợ cấp thường xuyên, trợ giúp đột xuất, được chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội. 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ các chính sách theo quy định của pháp luật. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 0,6%, hạn chế hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh mới, đến năm 2030 bình ổn tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 3%.

          Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản đáp ứng yêu cầu về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đặc biệt là tiếp cận được các tiêu chí sàn về các chính sách an sinh xã hội của quốc tế; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

          Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu của các chương trình, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch và tiếp cận được chuẩn quốc tế về phát triển nghề công tác xã hội, trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; trợ giúp người khuyết tật, phát huy vai trò, chăm sóc người cao tuổi và thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều.  100% xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em.

          Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, tập trung đẩy lùi tệ nạn mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng chống mại dâm và cai nghiện ma túy tại cộng đồng; duy trì hoạt động điều trị Methadone tại cộng đồng và điều trị cho đối tượng có nhu cầu đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

          Kế hoạch đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu. Riêng Sở VH-TT&DL thì tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch, hình ảnh đất nước và quê hương Tiền Giang. Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng như quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến mục đích tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

                                                                                                        HOA LÝ

 

 

Tin liên quan
Đồng chí Nguyễn Đức Đảm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở VH-TT&DL    13/11/2018
“DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ”    13/11/2018
Liên hoan Ca cảnh Cải lương không chuyên    13/11/2018
Tỉnh Tiền Giang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019    13/11/2018
Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Hội xuân Kỷ Hợi năm 2019    13/11/2018
TIỀN GIANG ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC TỈNH CỤM SÔNG TIỀN    13/11/2018
Bế giảng lớp tập huấn “Dàn dựng múa ít người”    05/11/2018
Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành    31/10/2018
Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội thi Bí thư đoàn giỏi và Trại huấn luyện cán bộ Đoàn tỉnh Tiền Giang năm 2018    31/10/2018
THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH    31/10/2018

Liên kết Liên kết