Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị quản lý di tích lịch sử - văn hóa
29/06/2020

         Huyện Cai Lậy hiện có 9 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng gồm: 1 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Để tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của huyện trong thời gian tới, ngày 26/6/2020, UBND huyện Cai Lậy ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

          Theo đó, các ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của Nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cai Lậy) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; duy tu, sửa chữa một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện như: Đình Long Trung, Chiến thắng Ba Rài…; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh.

Một số hình ảnh di tích Chiến thắng Ba Rài (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy)

THANH HẢI

Tin liên quan
Thiết chế văn hóa cơ sở: Gỡ nút thắt về kinh phí    20/05/2021
Thiết chế văn hóa cơ sở: Tìm hướng đi, cách làm hiệu quả    20/05/2021
khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng    13/05/2021
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Ấp Bắc    13/05/2021
Tuyển sinh Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"    13/05/2021
Kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa    13/05/2021
Kiểm tra các quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng, khách sạn    29/04/2021
Tập huấn Đờn ca tài tử    29/04/2021
Giỗ Tổ Hùng Vương - Dấu ấn bản sắc Việt    19/04/2021
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 01/5, 19/5 năm 2021    16/04/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết