Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018.

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường Trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tổ chức tập huấn cho Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ; Công Chức Văn hóa - Xã hội và Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo.

Đến dự buổi tập huấn có 292 cán bộ (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiêp Phụ nữ, Công chức Văn hoá - Xã hội 19 xã, thị trấn và đại diện Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình ấp - khu phố) của huyện Chợ Gạo.

Trong lớp tập huấn các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và vai trò gia đình Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Nội dung quản lý nhà nước về gia đình; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn xây dựng và củng cố hoạt động Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Một số kỹ năng trong điều hành sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, từng gia đình, cộng đồng trong công tác xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; góp phần xây dựng gia đình ngày càng phát triển bền vững và là tế bào của xã hội. Phấn đấu xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn Mô hình Gia đình (CLB Gia đình phát triển bền vững và Đội Phòng, chống bạo lực gia đình) vào năm 2018./.

                                                                                                           

Thanh Lan 

 

 

Tin liên quan
Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017.    28/09/2017
SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017    25/09/2017
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018.    06/09/2017
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017    29/08/2017
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới    21/08/2017
BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN    16/08/2017
Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018    16/08/2017
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020    15/08/2017
Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    02/08/2017
Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới    02/08/2017

Liên kết Liên kết