Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố , thi xã trong tỉnh chỉ đạo việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

          UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

          Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về nguyên tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nhà giáo.

          Tăng cường thanh tra, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đố với trẻ em; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ vi phạm.

          Tuyên truyền, thông báo rộng rãi về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để người dân và trẻ em chủ động tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương; khi có vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

                                                                                                THANH HẢI 

 

Tin liên quan
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI VĂN MINH VÀ PHÁT TRIỂN    31/01/2019
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba    29/01/2019
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH XÃ TÂN THANH, HUYỆN CÁI BÈ    23/01/2019
CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 10 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHÔNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRỂN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    23/01/2019

Liên kết Liên kết