Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017

Từ ngày 12 đến 20 tháng 9 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác gia đình" giai đoạn 2017 - 2020. Cho 496 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công chức Văn hóa – Xã hội của 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tập huấn mỗi lớp là 03 ngày, các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và vai trò gia đình Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; Nội dung quản lý nhà nước về gia đình; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; xây dựng Đội phòng, chống BLGĐ và xây dựng củng cố hoạt động Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Một số kỹ năng trong điều hành sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Giới thiệu các Chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ.

Đây là những kiến thức cơ bản để các đại biểu vận dụng thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình, chống bạo lực gia đình, trong những năm tiếp theo.

 

Kết thúc lớp tập huấn, nhà trường đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 496 học viên của 02 lớp./.

                                                                             Thanh Lan

Tin liên quan
Ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”    18/01/2018
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.    27/12/2017
Trao 24 giải thưởng Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    15/11/2017
Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới    13/11/2017
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    06/11/2017
Thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.    30/10/2017
GHI NHẬN KẾT QUẢ LIÊN HOAN BAN CHỦ NHIỆM ẤP - KHU PHỐ VĂN HÓA TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017    27/10/2017
Ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017    27/10/2017
Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017.    28/09/2017
SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017    25/09/2017

Liên kết Liên kết