Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017

Từ ngày 12 đến 20 tháng 9 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác gia đình" giai đoạn 2017 - 2020. Cho 496 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công chức Văn hóa – Xã hội của 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tập huấn mỗi lớp là 03 ngày, các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề như: Thực trạng và vai trò gia đình Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; Nội dung quản lý nhà nước về gia đình; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; xây dựng Đội phòng, chống BLGĐ và xây dựng củng cố hoạt động Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Một số kỹ năng trong điều hành sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Giới thiệu các Chuyên đề sinh hoạt Câu lạc bộ.

Đây là những kiến thức cơ bản để các đại biểu vận dụng thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình, chống bạo lực gia đình, trong những năm tiếp theo.

 

Kết thúc lớp tập huấn, nhà trường đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 496 học viên của 02 lớp./.

                                                                             Thanh Lan

Tin liên quan
Ghi nhận Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi và Văn nghệ về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang năm 2017.    28/09/2017
SỞ VHTTDL TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2017    25/09/2017
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Đội Phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện Mô hình Gia đình - Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 – 2018.    06/09/2017
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017    29/08/2017
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới    21/08/2017
BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN    16/08/2017
Ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình đơn vị huyện Chợ Gạo điểm thực hiện mô hình Gia đình-Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017-2018    16/08/2017
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020    15/08/2017
Kết quả đạt được trong công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    02/08/2017
Một số kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới    02/08/2017

Liên kết Liên kết