Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham gia thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới"năm 2017.

Năm nay, công tác tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới" sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội thi "Chung tay xây dựng nông thôn mới: tại cụm phía Đông (Nhà Văn hóa xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) và cụm phía Tây (Nhà Văn hóa xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) cho các đối tượng là cán bộ các xã, ấp và nhân dân trên địa bàn 22 xã được chọn xây dựng nông thôn mới năm 2017; Sinh hoạt Câu lạc bộ chuyên đề theo cụm huyện về "Xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa là góp phần xây dựng nông thôn mới". Đồng thời, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tại các xã điểm nông thôn mới của tỉnh về các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện phát triển văn hóa nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,….

Công tác tuyên truyền "Chung tay xây dựng nông thôn mới"năm 2017 sẽ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới; góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà./.

 

                                                                                     Mỹ Ngọc

 

 

     

                                                        

     

Tin liên quan
Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2018    12/10/2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018”    04/10/2018
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018    25/09/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”    04/09/2018
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu    08/08/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”    08/08/2018
Thực trạng và một số giải pháp thực hiện Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/08/2018
Liên hoan “Tuyên truyền viên giỏi và Tiểu phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng,chống bạo lực gia đình của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo    01/08/2018
Liên hoan “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; Đội phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tiền Giang lần thứ IV năm 2018    01/08/2018
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018    01/08/2018

Liên kết Liên kết