Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”
23/04/2019

     Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020".

     Theo Kế hoạch, hoạt động tại địa phương năm 2019 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" gồm các nội dung sau: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Nhân bản các tài liệu bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp và biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương; Duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt ưu tiên việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở; Tiếp tục duy trì và nhân rộng việc lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các cuộc sinh hoạt thôn, ấp, tổ dân phố;…

     Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương; đồng thời, tăng cường các hoạt động phối hợp tại địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án./.

Minh Nguyệt

Tin liên quan
Huyện Cai Lậy: Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ hiện đại"    19/03/2021
Bế mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ lần thứ II - năm 2020    30/11/2020
Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam    30/11/2020
Công tác gia đình có chuyển biến tích cực    16/11/2020
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Bình đẳng giới trong gia đình và tham gia hoạt động cộng đồng trong xây dựng quy ước cộng đồng    20/07/2020
Họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu    01/07/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”    23/04/2019
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    15/03/2019
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em    08/03/2019
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2019    04/03/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Liên kết Liên kết